Viatronics valmistaa erityyppisiä tieturvallisuuteen liittyviä tuotteita, kuten nopeusnäyttöjä, tutkanopeusnäyttöjä, näyttövaunuja ja näyttökärryjä. Näiden lisäksi valmistamme ja markkinoimme erityyppisiä nopeusmittaukseen tarkoitettuja välineitä. Nyt myös uutena palveluna nopeusnäyttöjen vuokraus.

 


http://www.youtube.com/watch?v=w7caX_GNI50

Nopeusnäytön tarkoitus on kiinnittää ajajan huomio kulloiseenkin tilannenopeuteen, erityisesti riskialttiilla paikalla. Tutkimukset osoittavat, että hyvin suunniteltu nopeusnäyttö on erittäin tehokas menetelmä hidastaa ajonopeuksia. Yleisimpiä nopeusnäyttöjen käyttökohteita ovat mm. asuinalueet, koulu- ja tarha-alueet, tietyö- ja työmaa -alueet.

Jo pieni lasku nopeuksissa pienentää onnettomuusriskiä. Melusaasteet vähenevät, ilmanlaatu paranee autojen päästöjen vähentyessä nopeuksien laskiessa. Kaahaajien vähentyessä myös alueen ilmapiiri muuttuu liikenteen aiheuttaman stressin vähentyessä.

Viatronicsin nopeusnäyttö on pieni investointi ottaen huomioon kaikki ne hyödyt, joita se tuo. Elämälle ei voi asettaa hintaa. Rauhallinen stressitön ilmapiiri, vähemmän melua ja ilmansaasteita taajamassa, koulujen ym. lähellä, työmailla ja kaikilla alueilla missä nopeudet ovat ongelmana, ovat hyötyjä jotka saadaan nopeusnäyttömme avulla.

Viatronics on myös kehittänyt SVR tutkan veden virtauksien nopeusmittaamiseen. Tammikuussa 2014 julkistettavassa mallissa on lisävarusteena saatavissa sisäänrakennettu GPS -järjestelmä jonka avulla tutkasta voi välittää dataa sähköpostin välityksellä paikannustietojen kanssa. Viatronics SVR tutka on maailman ensimmäinen GPS järjestelmän ja datansiirtojärjestelmän sovellutuksia hyväksikäyttävä vedenvirtauksien nopeusmittauslaite.

 

 

Lisätietoja »

Voit seurata meitä Google+ & LinkedIn palveluissa! 

Poliisivalvontaa moottoritiellä Kuva: YLE / Joona Haarala

Asiakkaat ja referoinnit: